Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

Chitãozinho & Xororó

Chitãozinho & XororóAlbums p. /1

SERTANEJO 26 - COUNTRY 22 - ND 3 - SERTANEJA 2 - MPB 2 - SWING 1 - BRASIL 1 - RELIGIOSO 1 - SOUNDTRACK 1 - SERTANEO 1 - BLUES 1 -

Sertanejo 1994 -

Sertanejo 2002 -

Country 1990 -

Sertanejo 2000 -

Raízes Sertanejas

Sertanejo 1998 -

Clássicos Sertanejos

Sertanejo 1996 -

Country 1995 -

Os Meninos do Brasil

Country 2000 -

Sem limite (disco 1)

Country 2001 -

Sertaneo 1993 -

Sertanejo 1993 -

Country 2003 -

Sertanejo 2003 -

Sertanejo 1993 -

Sertanejo 2000 -

Sertanejo 2005 -

Sertanejo 2001 -

Country 1999 -

BIS

country -

Chitãozinho & Xoror

sertanejo 1987 -

Religioso -

Somos Apaixonados

Sertanejo 1981 -

1998 -

2 em 1

country -

Country 2004 -

Country 1997 -

Sertanejo 1984 -

Sertanejo 2001 -

Sertanejo 1979 -

Chitãozinho & Xororó

sertanejo 1987 -

Sertanejo -

Sertanejo 2000 -

country -

Country -

Sertanejo 2000 -

Country 2005 -

Sertanejo 1980 -

Sertanejo 1984 -

Inseparáveis

Country -

Sertanejo 2000 -

Brasil -

SERTANEJA 2001 -SERTANEJO LP
VARIOS  Barretos 2007

Barretos 2007


Sertanejo 2007ZE RICO  Jose Rico

Jose Rico


Sertanejo 1999

DANIEL  Adoro amar você

Adoro amar você


Sertanejo 1998