Not yet registered?  Do it!
SEARCH  

The Rosenberg Trio

The Rosenberg TrioAlbums p. /1

JAZZ 8 - INSTRUMENTAL 3 - ND 2 - POP 1 - JAZZ MANOUCHE 1 - GYPSY SWING 1 -

Gipsy Summer

1996 -

Jazz Manouche 1989 -

Jazz 2001 -

Jazz -

Jazz -

Instrumental 1992 -

Jazz 2001 -

Jazz 2007 -

Noches Calientes

Instrumental 1998 -

Gypsy Swing 1996 -

Pop 2001 -

Instrumental 1991 -JAZZ LP

VARIOUS ARTISTS  Jazziz 1999 07 July

Jazziz 1999 07 July


Jazz 1999